בלוג

חקירה כלכלית, הרמות מסך ואיתור נכסים בשימוש

חקירות כלכליות, הרמות מסך ואיתור נכסים בשימוש

חקירה כלכלית הינה פעולה חקירתית הכוללת איתור נכסים אשר נמצאים בבעלות הנחקר ורשומים על שמו. חקירה כלכלית מיועדת לספק תמונת מצב עדכנית לעת החקירה, לרוב לשם גביית חובות. אולם, לעיתים קרובות הנחקר אינו ממתין עם מלוא נכסים רשומים על שמו ופועל לשם הסתרת נכסים והברחתם בין אם נמצא בהליך פשיטת רגל או מתכונן לקראתו. מצבים אלה יכולים לגרום לכך שחקירה כלכלית "סטנדרטית" לא תספק את תמונת המצב האמיתית לגבי מצבת נכסיו של הנבדק. יתכן ונכסים בהם עושה שימוש ונהנה מפירותיהם לא יעלו בחקירה ולמעשה "יעלמו" מעיניהם של מזמיני החקירה. לכן, כאשר ישנו צורך לאמוד את מצבו הכלכלי של נבדק מסויים יש לאפיין ראשית באיזה מצב נמצא כרגע הנבדק והאם הכין עצמו או מצוי בתהליך הכנה מראש של הסתרת נכסים. במקרה זה יש לכוון את החוקרים לאיתור נכסים הנמצאים בשימודו של הנבדק, להוכיח שימוש בפועל על ידו כנדרש על פי הנהלים כך שניתן יהיה לשים יד על נכסים אלה. לדוגמה, נבדק שעושה שימוש קבוע ברכב שאינו רשום על שמו, כאשר בפועל הוא המשתמש העיקרי או היחיד ברכב. לכך מוכר נוהל מנהג בעלים אשר תיעודו של הנבדק עושה שימוש עצמי ברכב הנדון מספר פעמים בזמנים שונים ישמש הוכחה חכך שבפועל הרכב בבעלותו ולפיכך ניתן ל.תפוס אותו במידת הצורך. פעולה דומה ניתן לבצע עם עסק שאינו רשום בבעלות הנבדק אולם ניתן להוכיח ותתעד כי הנבדק עושה בעסק כשלו, מנהלו בפועל וכי הבעלים הרשום אינו אלא איש קש "קוף" שלמעט רישומו כבעלים אינו קשור כלל לתפעול העסק. מידעים אלה לרוב לא יעלו בחקירה כלכלית רגילה ויש לשלבה עם חקירות נוספות בכיסוי, מעקבים ופעולות חקירה נוספות לשם קבלת מידע אמיתי אודות הנבדק. על מנת להבין באלו כלים חקירתיים יש לפעול בתיק יש להתייעץ עם חוקר פרטי מומחה לעניין ולספק את המידע הרלוונטי. ככל שברור יותר מיהו הנבדק ובמה להתמקד כך סיכויי הצלחתה של החקירה הכלכלית לגבי מציאת נכסיו האמיתיים של הנבדק, מצבו הכלכלי והתעסוקתי יגדלו.

כל הזכויות שמורות למינופים חקירות