חקירות כלכליות

מעוניינים לגבות חוב? זוכים בתביעה? עומדים לפני היקשרות עסקית? מינופים חקירות מבצעת חקירות כלכליות לנבדקים, מהר ובאופן איכותי. במסגרת החקירה הכלכלית יאותרו נכסים פיננסיים, רכוש ועוד הרשומים על שם הנבדק. חקירה כלכלית מאפשרת לאמוד את מצבו הכלכלי של הנבדק ובכך להתאים את פעולות הגביה הרצויות, במידה ומדובר בחקירה כלכלית לשם גביית חוב, או לכל מטרה אחרת. כמו כן במסגרת החקירה הכלכלית יבוצע איתור עיסוק של הנבדק לשם הטלת עיקולי משכורת, עיקולי צד ג' ולאמוד את השתכרותו של הנבדק.

מינופים חקירות מותאמת לביצוע חקירות כלכליות ללקוחות גדולים, בנקים וחברות מימון. ניתן להתאים את המחירים למחירי הלקוח. 

 

נציגנו זמינים בימים א' - ה'

בין השעות 9:00 ל 16:00 בטל:

0732628188

או

תהליך ההזמנה וביצוע העבודה

  1. מילוי טופס ההזמנה על ידי הלקוח וביצוע התשלום.
  2. קבלת חשבונית עבור התשלום ואישור שהתיק נפתח למייל הלקוח.
  3. ביצוע העבודה על ידי החברה בהתאם להזמנת הלקוח.
  4. העלאת המדיה ו/ או המסמכים לתיק על ידי החברה בהתאם לסוג העבודה המבוקשת וסגירתו.
  5. הלקוח מקבל הודעה למייל כי התיק נסגר ויכול להוריד את המדיה ו/או המסמכים מהאיזור האישי באתר.

כל הזכויות שמורות למינופים חקירות