בלוג

מדוע לא כדאי לבצע קיצורי דרך בחקירות פרטיות אלא לפעול רק בדרך המלך?

חוקר פרטי הינו בעל מקצוע רשוי אשר ברשותו כישורים רבים, כל חוקר על פי התמחותו. ככל בעל מקצוע מומחה ביצוע חקירות פרטיות על ידי חוקר פרטי ומשרד חקירות עולה כסף ולעיתים כסף רב.

לכן, לקוחות לעיתים מחפשים "קיצורי דרך" לחסוך בזמן החקירה ובעיקר בעלות החקירה. קיצורי דרך אלה הינם לרוב לכל הפחות בלתי אתיים ולעיתים פליליים ממש.

לדוגמה, בקשה מלקוח להתקין תוכנת האזנה לטלפון של נבדק. פעולה בלתי חוקית בעליל המעמידה בסכנה את רשיונו של החוקר הפרטי ואת הלקוח המזמין. חוקר פרטי המכבד את מקצועו והחוק יציע במקרה כזה לאחר שיבין בדיוק את המידע אותו מעוניין הלקוח להשיג אודות הנבדק לבצע מעקב אחר הנבדק בשטח לפי כל הכללים, מתועד כראוי ובמידת הצורך יעמוד כראיה שניתן להציגה בבית המשפט ובכך יספק את התוצאה לא פחות טוב ובאופן חוקי.

קיצורי דרך נפוצים אחרים הם התקנת אמצעי מעקב ומיקום אלקטרוניים אחר נבדקים, שוב כדי לחסוך כסף, לאו דווקא בהתאם לחוק.

לסיכום, רצוי להתייעץ עם חוקר פרטי מנוסה ומקצועי לפני הזמנת חקירה, לשמור על הכללים בעת הביצוע ולא להתפתות להצעות שאינן עומדות באמות המידה הנדרשות ומסכנות בכך את הלקוח המזמין.

 

כל הזכויות שמורות למינופים חקירות