מיצוי וחקירת תיקים פליליים להפחתת סעיפי אישום וביטול כתבי אישום לנאשמים בפלילים

מינופים חקירות מתמחה במיצוי תיקי חקירה פליליים לצורך הפחתת סעיפי אישום ו/או ביטול כתבי אישום לנאשמים בפלילים.

השירות מבוצע על ידי חוקרים מנוסים בתיאום עם סנגוריו של הנאשם. החקירה מבוצעת בשטח, עושה שימוש בשחזורים מתועדים, חיפוש נקודות חולשה בחקירה המשטרתית וחקר האמת.

החקירה מתועדת, מנוהלת ביסודיות ובדיסקרטיות תוך שימוש בכל האמצעים החוקיים, טכנולוגיים ואחרים להגעה לחקר האמת ומסירת דוח מפורט לידי הסנגור.

מטבע הדברים איננו יכולים לפרט בדבר מקרים ספציפיים בהם חוקרי מינופים חקירות סייעו לבטל ו/או להפחית סעיפי אישום אך לא אחת כאשר קיבלנו על עצמנו לטפל בתיק בסוף החקירה ולאחר מיצויה סייעו החוקרים בהשגת מטרת הסנגור והנאשם.

חוקרי מינופים חקירות סייעו בביטול כתב אישום לנאשם שהואשם בביצוע מעשה מגונה באמצעות ביצוע שחזורים בשטח, איתור "חורים" בחקירה המשטרתית ובדיקה מעמיקה של פרמטרים נוספים אשר שימשו בידו של הסנגור לביטול כתב האישום.

חוקרי מינופים חקירות סייעו בביטול אישום באונס של נאשם צעיר לאחר חקירה מעמיקה וסתירת גרסת המתלונן.

נאשמים ו/או סנגורים המעוניינים בחינת העובדות בתיק וביצוע חקירת עומק כאמור, מוזמנים לתאם פגישת יעוץ עם משרדנו.

טלפון לפרטים נוספים 073-2628188 או בוואטסאפ 052-6701274

 

כל הזכויות שמורות למינופים חקירות